Textové stránky

Základní část CMS systému, určená k tvorbě dynamického i statického obsahu. Uživatel je může upravovat prostřednictvím přehledného a uživatelsky přívětivého grafického editoru. Prostřednictvím modulu textová stránka tak může vytvořit například informace o společnosti či nabízených službách nebo přehled referencí.

Katalog produktů

Prostřednictvím katalogu produktů má uživatel možnost vytvořit strukturovaný, logicky uspořádaný přehled položek produktů. Součástí položek mohou být produktové obrázky, cena, popisky, parametry, číselníky. Daný modul je vysoce variabilní, uživatel má možnost použít pouze ty atributy, které chce a zbytek vypnout.

Aktuality

Mutace textové stránky určená k uveřejňování novinek, akcí, aktuálních informací. Pevnou součástí tohoto modulu je datum a obrázek. Velmi jednoduše je lze publikovat na základě časové chronologie.

Obrázkové galerie

Modul obrázková galerie slouží k uploadu a publikování fotografií, obrázků, grafiky, letáků či jiných grafických elementů na webu. Jedná se o centralizované úložiště obrázků, které lze následně vkládat do jiných modulů, například do textových stránek. Systém je schopen pracovat s běžnými grafickými formáty: Jpg, gif, bmp, png

Soubory ke stažení

Jde o modul, jenž se podobá obrázkové galerii. Toto centrální úložiště umožňuje upload a sdílení jakýchkoli souborů. Prostřednictvím souborů ke stažení lze zákazníkovi nabídnout katalog ve formátu PDF, multimediální obsah nebo jakýkoli jiný soubor podle potřeby.

Relační plugin – číselníky

Užitečný modul, který může sloužit jako pomůcka při filtrování produktů nebo třeba k tvorbě online kalkulací, kdy si uživatel nadefinuje na základě parametrů požadovaný produkt. Relační plugin přiřazuje atributům - kterými mohou být třeba výrobky - volitelné charakteristiky, s nimiž může uživatel webu dále pracovat.

Kategorie a větvení struktury

CMS umožňuje tvorbu logické a přehledné struktury jednotlivých kategorií, stránek a podstránek. Ta navíc není pevná, ale podle potřeby s ní lze flexibilním způsobem pracovat, jednotlivé prvky přesouvat a modulovat.

Jazykové mutace

Systém nabízí přidání libovolného množství jazykových verzí. Existující stránky jsou naklonovány s možností doplnění textu v příslušném jazyce.

Uživatelské role

Jedná se o řízení přístupů pro jednotlivé sekce webu. Hlavní administrátor může stanovit jednotlivým uživatelům CMS různé role, související s mírou možností editace webu. Základní role prezentuje Super admin, admin a redaktor.

Uživatelská práva

Tato funkce úzce souvisí s uživatelskými rolemi. Každá úroveň uživatele má odlišné množství práv, přístupů a možností souvisejících s editací webu. Role na základní úrovni tak mohou pouze číst nebo provádět základní úpravy v textových stránkách, nejvyšší role má možnost komplexní editace či přidávání a odebírání jednotlivých uživatelů včetně delegování jejich práv.

WYSIWYG editor

Jedná se o klíčovou část textové stránky, určenou pro tvorbu obsahu. Podobá se klasickým editorům, určeným pro psaní textů, včetně ovládání a navigace. Tvůrce obsahu nemusí znát HTML aby vygeneroval text odpovídající požadovaným

Newsletter

CMS umožňuje sběr emailových adres a rozesílku newsltetteru. Jeho tvorba je velmi jednoduchá, tvůrce pouze vybere položky, které chce, aby byly jeho součástí, a vloží připravené texty do stanovených polí. Poté se vygeneruje předem zvolená grafická šablona, jež je obsahem newsletteru.

Statické texty

Statické texty představují například popisky v zápatí. Jde o elementy, které se zpravidla nemění. CMS umožňuje i jejich tvorbu.

Záloha databáze

V CMS lze zálohovat veškerá data. To je možné provádět ručně nebo proces automatizovat, kdy k záloze dochází v pravidelných intervalech ve stanovenou dobu.

Logování změn

Funkce CMS, která zaznamenává všechny provedené změny na webu a to včetně autora, který je provedl. Tato vlastnost velmi usnadňuje odstranění chyb, omylů apod.

Základní nastavení

Tato vlastnost umožnuje obecné nastavení pro každou stránku webu. Pokud nastavení nemá být plošné, lze selektovat, kterých položek se bude týkat a kterých ne. Předmětem může být SEO, nastavení kódů Google Analytics ,remarketingu či vlastních URL adres nebo zařazení do RSS a sitemapy.

Libovolné datové položky

V případě, že by uživatel CMS/webu chtěl pracovat s nestandardními ojedinělými datovými entitami, implementace libovolných datových položek mu to umožní.

Výhody CMS

 • Jednoduchá orientace

  V uživatelsky přívětivém prostředí se neztratíte. IT Logica CMS byl navržen tak, aby se v něm každý mohl pohodlně pracovat i bez znalostí programování. Obsah může přidávat a editovat každý. Stačí připravit text (např. Word) a pouze ho zkopírovat do redakčního systému a publikovat. Tak snadné to je.

 • Spravujte svůj web kdekoli

  IT Logica CMS máte neustále po ruce. Svůj web můžete spravovat na svém tabletu, kdekoli budete potřebovat. Chcete dostat na web horkou novinku? Tohle hravě zvládnete i s pomocí tabletu.

 • Spolehlivý

  Za spolehlivost a přesnou práci CMS ručíme. Pište texty, vkládejte přílohy. Není nic jednoduššího. S CMS IT Logica máte obsah webu v rukou.

 • Jazykově zdatný

  Symetrické a asymetrické jazykové mutace. S CMS IT Logica snadno zvládnete spravovat symetrické i nesymetrické jazykové mutace Vašeho webu. Také prostředí, ve kterém svůj web spravujete, je možné připravit v jakémkoliv jazyce.

 • Variabilní

  Volnost kreativního řešení. IT Logica CMS se umí přizpůsobit. Umožní Vám spravovat celý web nebo jenom části, které si sami určíte. Absolutně ohebné CMS pro neomezené použití.

 • SEO friendly

  IT Logica CMS si rozumí s vyhledávači a splňuje nároky na přístupnost webů státní správy a požadavky SEO v maximální možné míře. Pomůže Vám v boji s vyhledávači.

Využíváno 34 zákazníky

 • Jarospol Technology
 • Lucrum Invest
 • Zdar
 • Okna Macek
 • Vitar

Realizace

Pošlete mi cenu

Přihlaste se k odběru novinek


Garantujeme 100% soukromí údajů. Váš e‑mail nebude poskytnut třetím stranám.

Více informací k odběru

Spojte se s námi

Nejrychleji nás můžete kontaktovat telefonicky: +420 513 034 961

Případně pošlete poptávku e-mailem. Sledujte naši agenturu z Brna i prostřednictvím sociálních sítí.

Další kontakty