deneme Euroline.cz - SEO analýza a PPC správa | IT Logica

Internetový marketing PPC a SEO pro Euroline.cz



Internetový marketing PPC a SEO pro Euroline.cz

Názor klienta

"Spolupráce s IT Logica přinesla našemu webu zvýšení návštěvnosti z neplaceného vyhledávání a díky jejich doporučením se zlepšila přehlednost našich www stránek. Spolupráce velmi dobře funguje také v oblasti placené reklamy na internetu a Facebooku."

Ing. Radim Fojtík
Jednatel

Klient:
Euroline Bohemia spol. s r.o.

Se společností Euroline Bohemia spol. s r.o. spolupracujeme z hlediska SEO a PPC od února 2012. Klient má zájem o zvýšení návštěvnosti skrze vyhledávače přes neplacené vyhledávání. Dalším cílem spolupráce je zvýšení efektivity stávajících PPC kampaní ve vyhledávačích, obsahové síti i na Facebooku.

Cíl

Klient si si přeje zvýšit návštěvnost přes neplacené vyhledávání po důkladné SEO analýze. Na to následuje vytýčení si priorit při změnách na webu. Současně je cílem pro podporu lepších pozic získávat hodnotné zpětné odkazy z tématicky podobně zaměřených webů a odkazy z fór.

Klient rovněž žádá dlouhodobé zajištění placené návštěvnosti při udržení výhodné ceny za proklik s ohledem na stávající obchodní politiku e-shopu. Zákazníky je třeba zajistit jak v obdobích zvýšených konverzních aktivit, tak v době pravidelného letního útlumu.

Dodané služby

Výsledek

Při provádění SEO analýzy jsme porovnali relevanci klíčových slov k obsahu na webu a oboru klienta. Klienta jsme dále napsali rozsáhlejší doporučení, jak klíčový slova volit a podle něj jsme připravili seznam většího množství klíčový slov navržených podle několika odlišných přístupů. U těchto klíčových slov jsme zaznamenali jejich pozice. Kontrolovali jsme rovněž podobu odkazů ve vyhledávači, návštěvnost webu z vyhledávačů a obsahové faktory webu.

V poslední řadě jsme pak zhodnotili technické faktory – např. url adresy, duplicitní obsah, interní prolinkování stránek, vstupní a výstupní stránky webu. Klient obdržel i doporučení a shrnutí pro další práci s webovými stránkami z pohledu SEO, především, jak naplánovat obsah a strukturu plánovaného řešení.

Na základě podrobné SEO analýzy jsme si určili priority pro programátorské a systémové úpravy na webu www.euroline.cz a následně kontrolujeme jejich plnění ze strany dodavatelské firmy eshopu. Nastavili jsme dlouhodobý plán SEO správy s primárním zaměřením na získávání hodnotných zpětných odkazů. S tím souvisí konzultace o efektivní podobě landing pages webu.

Na základě podrobné analýzy klíčových slov ve vyhledávačích, oboru klienta i inzerce konkurence jsme připravili rozsáhlé PPC kampaně v Google AdWords a Seznam Skliku. Kampaně jsou zaměřené primárně na konverze a udržení inzerce na předních pozicích. Zaměření PPC kampaní pokrývá obsáhlou problematiku hledání projektů domů, tak i zaměření na překlepy a longtailové výrazy.


Případová studie:



Chcete efektivním způsobem zvýšit počet návštěvníků webu nebo e-shopu?

Požádejte o nezávaznou konzultaci

Přihlaste se k odběru novinek


Garantujeme 100% soukromí údajů. Váš e‑mail nebude poskytnut třetím stranám.

Více informací k odběru

Spojte se s námi

Nejrychleji nás můžete kontaktovat telefonicky: +420 513 034 961

Případně pošlete poptávku e-mailem. Sledujte naši agenturu z Brna i prostřednictvím sociálních sítí.

Další kontakty