Politika společnostiIT Logica s.r.o. je digitální agentura se zaměřením na vývoj a provoz webových aplikací a informačních systémů.

Působíme na českém trhu od roku 2009. Zaměřujeme se na návrh a vývoj řešení pro plnění obchodních, organizačních, komunikačních cílů našich zákazníků. Poskytujeme komplexní služby v oblasti zakázkového vývoje softwaru a internetového marketingu včetně analýz a odborných konzultací.

Strategickou vizí organizace IT Logica je být v České republice leaderem trhu se zakázkovým vývojem Ruby on Rails aplikací.

Chceme vyvíjet aplikace, které budou pro uživatele jednoduché na ovládání, intuitivní, uživatelsky přátelské a přehledné. Uspokojujeme široké portfolio zákaznických potřeb – od návrhu webových prezentací, e-shopů až po rozsáhlé informační systémy. Při návrhu a vývoji posuzujeme, zda navržené řešení plní stanovený cíl zákazníka.

Kontinuelně zdokonalujeme vlastní produkty, kterými jsou nástroje pro hromadnou rozesílku Email machine, Helpdesková aplikace a publikační systém.

Záměrem managementu společnosti je poskytovat zákazníkovi vysoce kvalitní služby, čímž bude dosaženo dlouhodobé spokojenosti a loajality k organizaci. Kvalita služeb a produktů spoluvytváří dobré jméno a je také podmínkou pro prosperitu organizace. K tomu má IT Logica s.r.o. zaveden systém podle normy EN ISO 9001. Samozřejmostí je dodržování zásad bezpečnosti práce.

V zájmu rozšiřování bezpečnosti odborných činností a z důvodu rostoucí technologické komplexnosti služeb společnosti budou do integrovaného systému managementu kvality zařazeny činnosti monitorující bezpečnost informací, specifikující bezpečnostní zásahy a pasivní opatření. Strategie v budoucích obdobích akceptuje orientaci komplexních bezpečnostních služeb zejména v oblasti ochrany informací a obecně ochrany informačních technologií a informačních systémů plně v souladu s požadavky normy ISO/IEC 27001.

Společnost IT Logica vyhlásila tyto základní principy politiky kvality:

  1. Orientovat se na zákazníka. Přizpůsobovat interní procesy požadavkům trhu a zákazníka na dodání kvalitního produktu a poskytování služeb v nadstandardní kvalitě při dodržení stanovených korporátních pravidel.
  2. Kontinuální zlepšování kvality. Neustále zlepšovat kvalitu nabízených produktů a služeb tak, aby odpovídala strmě narůstajícím požadavkům trhu. Jednotlivé činnosti v organizaci spojovat v komplexní procesy, které je možné účinně řídit jako celek a tím zajišťovat vylepšování kvality. Cílem každé naší aktivity je vytvářet měřitelný přínos pro klienta.
  3. Dbát na princip, že každý zaměstnanec je nedílnou součástí celku. Na jeho kvalifikaci, vzdělávání, a vztahu k Integrovanému systému managementu závisí výsledná kvalita služeb a produktů. Prohlubovat zapojení všech pracovníků do IMS, s důrazem na průběžné vzdělávání, zvyšování odbornosti a proškolování pracovníků. Dbát na profesionální, kvalitní a spolehlivé vystupování našich pracovníků, otevřenou a vstřícnou komunikaci. Řídit operace a činnosti spojené s identifikovaným nebezpečím v oblasti BOZP a v oblasti bezpečnosti informací.
  4. Požadovat od dodavatelů bezpodmínečné vyhovění nárokům požadované kvality a včasnosti dodávek prací, služeb nebo zboží. Řízení externích procesů organizace odpovídá za procesy zajišťované pomocí externích dodavatelů. Aktivně seznamovat externí dodavatele i ostatní zainteresované strany s naší politikou v rámci vzájemné spolupráce. Na všech našich pracovištích vyžadovat důsledně plnění našich bezpečnostních postupů i ze strany externistů.
  5. Plnit požadavky platných právních předpisů, regulatorních požadavků. Být otevřeni spolupráci v případě podnětů a připomínek ze strany orgánů státní správy, obchodních partnerů, zájmových organizací a také široké veřejnosti. Pravidelně sledovat a vyhodnocovat shodu s těmito a jinými relevantními požadavky a vnímat je spíše jako morální povinnost, než jako povinnost zákonnou.
  6. V rámci identifikace a hodnocení rizik podchytit všechna potenciální nebezpečí v souvislosti s dostupností, důvěrností a integritou informací, brát při tom v úvahu možná rizika, hrozby zranitelnosti a přijímat opatření i v případě změn a jiných faktorů, aby mohla být tato rizika patřičně a hierarchicky řízena a postupně eliminována.

Vedení společnosti vydává a prosazuje politiku společnosti. Poskytuje proto potřebné zdroje pro plnění a zvyšování efektivnosti integrovaného systému managementu, pro realizaci potřebných bezpečnostních opatření a implementaci klíčových prvků ochrany IMS.

Referenční projekty deklarují komplexnost portfolia služeb IT Logica s.r.o.

V Brně, dne 01.11.2012

Bc. Karel Koupil, CEO


Přihlaste se k odběru novinek


Garantujeme 100% soukromí údajů. Váš e‑mail nebude poskytnut třetím stranám.

Více informací k odběru

Spojte se s námi

Nejrychleji nás můžete kontaktovat telefonicky: +420 513 034 961

Případně pošlete poptávku e-mailem. Sledujte naši agenturu z Brna i prostřednictvím sociálních sítí.

Další kontakty