Spolupráce s akademickým prostředímJsme ryze českou elitní firmou ve vývoji webových aplikací a on-line marketingu. Rok od roku pociťujeme zvýšenou poptávku po kvalitních odbornících v oblastech softwarového inženýrství, řízení ICT projektů, on-line marketingu a ekonomických oborech. Jako výrobní firma jsme vystaveni nemalému úsilí své zaměstnance zaškolit.

Hlavní oblastí spolupráce IT Logica s.r.o. s univerzitami je transfer technologií, tedy obousměrný přenos know-how mezi vědecko-výzkumnými organizacemi a naší společností. Jedná se o zprostředkování nových technologií, znalostí či výsledků vědecké práce.

Spolupracující univerzity

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

VŠB - Technical University of Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Aktuální projekt

Inovace vývojové ICT infrastruktury„Cílem projektu je analýza stávající vývojové ICT infrastruktury a vývojových procesů se zaměřením na zvýšení konkurenceschopnosti podniku na trhu. Na základě vypracované analýzy dojde k zdokonalení a optimalizace kompletní ICT infrastruktury, tak aby odpovídala moderním požadavkům na standardy kvality vývoje SW a zefektivnila tvorbu a zvýšila kvalitu produktů a služeb zákazníkům. Modernizace ICT bude propojena se zefektivněním business procesů ve společnosti, tak aby došlo k vytvoření optimálního a trvale udržitelného systému mající přímý pozitivní vliv na rozvoj a obrat společnosti. Což bude mít za následek pozitivní reakce od zákazníků společnosti a dojde i k podpoře profesního rozvoje zaměstnanců.

Trainee programy

Během 3 měsíců má student možnost účastnit se reálných projektů s využitím nejmodernějších technologií. Pod vedením zkušeného mentora získá interní pohled na naše technologie a řešení, potká se s TOP odborníky a zákazníky, může absolvovat soft skills interní školení. V rámci této stáže má možnost domluvit si téma Bakalářské nebo Diplomové práce. Účast v programu je výborným odrazovým můstkem pro další kariéru ve společnosti IT Logica, nebo u našich obchodních partnerů. Úspěšní absolventi mají možnost získat placenou juniorskou pozici.

Stáže IT Logica probíhají 1-2x ročně (červen-srpen; listopad-leden). Občas vypisujeme i pozice mimo dané termíny. Student nemusí být fyzicky přítomen v sídle společnosti. Úkoly může vykonávat samostatně. Nutná je pouze účast na vybraných pracovních jednáních, na které bude předem upozorněni.

Projekty realizované ve spolupráci s univerzitami

V rámci uskutečněné spolupráce jsme se účastnili projektu Inovační vouchery, které jsou nástrojem podpory spolupráce podniků s brněnskými vědecko-výzkumnými institucemi. Umožňují firmě plně se soustředit na byznys, zatímco výzkumník dodá znalosti potřebné pro inovace. Vzájemná spolupráce proto přináší vysokou přidanou hodnotu, která může výrazně posílit konkurenceschopnost zúčastněných aktérů. Inovační vouchery pomáhají odbourávat bariéry vzájemné nedůvěry firemního a akademického světa.

  • Implementace systému pro ukládání a vyhledávání metadat pro dokumentové úložiště

    Implementace systému pro ukládání a vyhledávání metadat pro dokumentové úložiště

    Návrh a implementace webové služby realizující vyhledávání nad PDF dokumenty a dokumenty ve formátu doc (MS 2003). Dále návrh a implementaci webové služby, která bude realizovat přidávání metadat ve formátu XML k obrazovým datům (PNG, JPG).

Reference

RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D Business Development Manager

Spolupráci s IT Logica s.r.o. vnímám za pozitivní a přínosnou.

  • Ligeo

    Projekt si klade za cíl vyvinout geoinformační systém, který bude provázet práci geoinformatika od pořizování pozičních dat, přes jejich analýzu či transformaci až po publikování. Vývoj projektu je rozdělen na jádro a moduly, jednotlivé moduly budou schopny fungovat i nezávisle. Moduly budou vyvinuty pod licencí GNU AGPL.

Reference

RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D Vojtěch Dubrovský Student at VŠB - Technical University of Ostrava

Děkujeme firmě IT Logica za poskytnutý virtual server pro vývoj a provoz aplikace


Přihlaste se k odběru novinek


Garantujeme 100% soukromí údajů. Váš e‑mail nebude poskytnut třetím stranám.

Více informací k odběru

Spojte se s námi

Nejrychleji nás můžete kontaktovat telefonicky: +420 513 034 961

Případně pošlete poptávku e-mailem. Sledujte naši agenturu z Brna i prostřednictvím sociálních sítí.

Další kontakty