deneme Astratex.cz - uživatelské testování e-shopu | IT Logica

Uživatelské testování e-shopu Astratex.czUživatelské testování e-shopu Astratex.cz
Klient:
Astratex s.r.o.

Pro největšího tuzemského online prodejce spodního prádla jsme realizovali uživatelské testování, které mělo odhalit největší slabiny v použitelnosti internetového obchodu.

Cíl

Klient plánuje realizovat výrazné změny svého internetového obchodu. Provedení změn předcházela rozsáhlejší analytická fáze, ve které byla IT Logica pověřena uživatelským testováním e-shopu. Ve spolupráci s analytikem klient definovat klíčové problémy, na které navazoval vytvoření scénář testování.

Dodané služby

Výsledek

Řešení bylo laboratorní, one to one kvalitativní testování, které bylo zaznamenáno metodou screen capturingu. Testování se zúčastnilo 6 uživatelů z určených cílových skupin. Jednalo se o moderované testování, kdy byl respondent předem seznámen s jeho obsahem a vyzván moderátorem k hlasitému komentování toho, co dělá.

Úkolem moderátora bylo odhadnout, zda v reálné situaci by již respondent ukončil svoji činnost na daném webu a využil by nové cesty. Poté se mu pokusí lehce poradit či naznačit cestu. Druhým úkolem moderátora je získat od respondenta co nejvíce reakcí a podnětů z daného testování. Po skončení samotného testu byl respondentovi předložen krátký dotazník, který již respondent vyplňoval sám a nebyl limitován časem.

Následně byla zaznamenána nemoderovaná, moderovaná a celková úspěšnost při plnění úkolu. Klientovi jsme prezentovali závěrečnou zprávu, která obsahovala identifikované problémy, nejzávažnější odhalení v chybách použitelnost e-shopu, sestřih z klíčových momentů při plnění úkolů a především seznam doporučení vedoucí k odstranění problémů s použitelností stránek.

Chcete, aby návštěvníci lépe plnili vaše očekávané marketingové cíle?

Požádejte o nezávaznou konzultaci

Přihlaste se k odběru novinek


Garantujeme 100% soukromí údajů. Váš e‑mail nebude poskytnut třetím stranám.

Více informací k odběru

Spojte se s námi

Nejrychleji nás můžete kontaktovat telefonicky: +420 513 034 961

Případně pošlete poptávku e-mailem. Sledujte naši agenturu z Brna i prostřednictvím sociálních sítí.

Další kontakty